Sprawny uczeń-sprawny lider ekologii

Stowarzyszenie „Tilia” zaprasza chętnych do udziału w projekcie„Sprawny uczeń-sprawny lider ekologii”

 Dla kogo-  osoby niepełnosprawne w wieku szkolnym z orzeczeniem o niepełnosprawności (15 osób).

  1. Termin – luty-czerwiec 2019 r.
  2. Co robimy:

 W ramach projektu serdecznie zapraszamy do udziału w:

  1. trzydniowym cyklu warsztatów pn. ,,Lider ekologii”
  2. cyklu spotkań jednodniowych - 8 spotkań (po 2 spotkania w miesiącu marcu, kwietniu, maju i czerwcu)
  3. spotkaniu podsumowującym projekt – integracyjne ognisko na Barbarce z udziałem rodziców i opiekunów w czerwcu

Celem projektu poza aktywizacją i integracją osób niepełnosprawnych będzie stworzenie przez uczniów własnego ogródka ekologicznego– gdzie uczestnicy będą obserwować zmiany w pogodzie, przyrodzie i dokonywać prac pielęgnacyjnych.  Zaplanowano, że podczas jednego z warsztatów dzieci będą mogły skorzystać z Barbarkowego Parku Linowego oraz z Rekreacyjnego Parku Rozrywki na Barbarce.

 

Wszystkie działania są bezpłatne i będą realizowane na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce. Szczegółowych informacji udziela Anna Makowska pod nr tel. 56 657 60 85.