Konkurs na poster historyczny pn. "Pamięć i ocalenie"

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na poster historyczny.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Pamięć i ocalenie. Program edukacji historycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego ”, który dofinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu posteru historycznego dotyczącego wybranej postaci lub wydarzenia związanego ze Zbrodnią Pomorską.

  •     Poster, inaczej plakat naukowy, to graficzna forma prezentacji, w której oprócz elementów rysunkowych/graficznych zamieszczone są najważniejsze informacje na dany temat.
  •     Praca może być wykonany techniką dowolną płaską.
  •     Format posteru może być dowolny.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas IV-VI SP
  • uczniowie klas VII-VIII SP
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych

Nagrodami w konkursie będą zestawy plastyczne, które potrzymają laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej.
 
Terminarz konkursu:


  •     nadesłanie prac do 15 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce)
  •     informacja o wynikach konkursu do 20 listopada 2022 r.
  •     podsumowanie konkursu i przekazanie nagród do 30 listopada 2022 r.

 

Strona internetowa projektu:www.barbarkahistoria. pl
 
Załączniki/ pliki do pobrania:


Plakat konkursowy – format jpg -kliknij tutaj

Plakat konkursowy- format pdf - kliknij tutaj

Regulamin konkursu – kliknij tutaj

Karta zgłoszenia do konkursu – kliknij tutaj


Informacja RODO – kliknij tutaj