Warsztaty w ramach projektu pn "Chrońmy powietrze przeciwdziałjmy niskiej emisji - ostatnie miejsca. Zapraszamy

Kolejne warsztaty w ramach projektu pn. „Chrońmy powietrze - przeciwdziałajmy niskiej emisji” w kolejny czwartek 11 kwietnia 2024 godz 9.00-10.30. Spotkamy się wtedy z uczniami Szkoły Podstawowej z Lubicza

Warsztaty organizujemy w ramach projektu pn. „Chrońmy powietrze - przeciwdziałajmy niskiej emisji”, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz WFOŚiGW w Toruniu.
Skierowane są one do uczniów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
W kwietniu zostało nam się na nie ostatnie kilka miejsc. Jeśli chcielibyście też w nich wziąć udział zapraszamy do kontaktu z biurem Szkoły Leśnej na Barbarce tel. 56 657 60 85 wew. 85