Informacja o realizacji warsztatów "Ochrona i rola płazów"

W tym tygodniu gościliśmy uczniów z terenu woj. kujawsko-pomorskiego na warsztatach przyrodniczych w ramach projektu pn. „Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia”. Uczniowie brali udział w warsztatach pn. „Ochrona i rola płazów”, w dniu 8 kwietnia  spotkaliśmy się z uczniami z Zespołu Szkół w Unisławiu, w dniu 9 kwietnia w warsztatach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Toruniu oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim a 10 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu.

Projekt pn. ”Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia” realizowany przez Stowarzyszenie „Tilia”, dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz WFOŚiGW w Toruniu.