Informacja o realizacji warsztatów pn. "Ochrona i rola płazów"

W dniu 12 kwietnia gościliśmy uczniów z Przedszkola Prywatnego „Skrzat” w Toruniu na warsztatach przyrodniczych w ramach projektu pn. „Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia”. Uczniowie brali udział w warsztatach pn. „Ochrona i rola płazów, w trakcie których wyszliśmy na tematyczne podchody i wykonaliśmy prace plastyczną na sklejce.  

Projekt pn. ”Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia” realizowany przez Stowarzyszenie „Tilia”, dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz WFOŚiGW w Toruniu.