Do organizacji harcerskich i skautowych!

Jeśli macie pomysł na realizację otwartego konkursu dotacyjnego

w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i

 Skautowych (ROHIS) na lata 2018-2030 ogłoszonego przez NIW

i szukacie dogodnego miejsca do jego realizacji

zgłoście się do nas!