„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ“ Akcja sprzątania świata na Barbarce

Od 27 lat w Polsce w trzeci weekend września organizowana jest akcja pn. „Sprzątanie świata”.

Nasze Stowarzyszenie „Tilia” i Szkoła Leśna na Barbarce tradycyjnie przyłączają się do tego działania! Zachęcamy mieszkańców do włączenia  się do sprzątanie lasu wokół Barbarki, tak by zwierzętom dobrze się w nim mi...

Podsumowanie konkursu pn. "Poznaj płazy Polski"

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce w okresie od marca do lipca 2021r. przeprowadziły konkurs plastyczno-fotograficzny pn. „Poznaj płazy Polski”. Nadesłane prace zostały ocenione przez jury konkursu. Prace jury przebiegały zgodnie z regulaminem konkursu.  Kryteria oceny to:

    1. poprawność meryt...