Wyniki konkursu internetowego pn. ”Poznaj zielony Toruń”

W dniu 23 listopada zakończyliśmy konkurs internetowy. Poniżej przedstawiamy listę osób, które otrzymały nagrody w wyniku przeprowadzonego losowania. W losowaniu nagród brały udział tylko osoby, które przesłały prawidłowo uzupełniony formularz konkursowy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Nagrody będzie można odebra...

Miejski system monitorungu jakości powietrza w Toruniu

W Toruniu działa miejski system monitoringu jakości powietrza.

System monitoringu obejmuje 10 stacji pomiarowych rozmieszczonych na terenie miasta, których wyniki są prezentowane na bieżąco na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej

Wyniki są dostępne:
- na stronie internetowej

Zakończyliśmy nabór chętnych do skorzystania ze zdalnych lekcji ekologii

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy nabór chętnych nauczycieli do skorzystania z bezpłatnych pakietów edukacyjnych dotyczących ekologii. Dziękujemy za zainteresowanie. W tej chwili zapraszamy do skorzystania z dostępnych jeszcze zdalnych lekcji dotyczących zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza pn. ,,Uczę się jak dbać o klimat”. ...

Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu

Toruń jest jednym z 44 miast w kraju, który przyjął Plan Adaptacji Miasta do zmian klimatu do roku 2030.

Celem tworzenie planów adaptacyjnych jest stworzenie rozwiązań zwiększających odporność miast na zmiany klimatu. W dokumencie zwraca się uwagę na działania adaptacyjne dla czterech najbardziej wrażliwych sektorów miast...

Weź udział w projekcie „Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń”

Stowarzyszenie „Tilia” ogłasza nabór uczestników do projektu:
„Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń”.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5